back to home dude

Mahjong Jong

Mahjong Jong

Despre Mahjong Jong

Hai să jucăm un joc super vechi, dar cât se poate de plăcut! Mahjong! Combină piesele identice pentru a le elimina. Pare prea simplu? Încearcă să faci acest lucru din cât mai puține mutări. Succes!