back to home dude

Galaxy Marbles

Galaxy Marbles

Despre Galaxy Marbles

Completează rânduri orizontale, verticale sau diagonale de câte 5 pietre identice. După fiecare mișcare, vei obține trei pietre noi!