back to home dude

Crescent Solitaite

Crescent Solitaite

Despre Crescent Solitaite

Cărțile din rândul de jos trebuie să fie ordonate în ordine crescătoare, iar cele de sus în ordine descrescătoare. Folosește cărțile din cercul exterior.